Magister Suite VO 2021-2022

Magister Suite schooljaar 2021-2022

 

Digitalisering en flexibilisering stonden in het afgelopen jaar bij elke school noodgedwongen centraal. Gepersonaliseerd leren blijkt een uitkomst in het aanpakken van eventuele opgelopen leerachterstanden. Met Magister als ruggensteun hebben alle scholen zelf de stappen op deze drie grote ontwikkelingen kunnen invullen. En heeft u als school ook in het komend schooljaar de mogelijkheid op de genomen stappen voort te bouwen of even pas op de plaats te maken.

Magister ontzorgt u komend schooljaar met een innovatief, efficiënt, compleet en betaalbaar digitaal onderwijssysteem; of u nu kiest voor Magister Suite Basis of voor Innovatiepakket. Bekijk de Magister pakketten >

 

De ontwikkelingen waar u schooljaar 2021-2022 op kunt bouwen

Magister voorziet in meer dan wettelijke kaders

 • Structurele verbeteringen vanuit het wettelijk kader in nauw overleg met DUO/Cito ten behoeve van de (aangepaste) examineringseisen n.a.v. de covid-19 maatregelen.
 • De zekerheid voor uw school om de jaarlijkse examens o.b.v. de aangepaste examineringseisen te kunnen afnemen op een efficiënte manier. Denk hierbij onder meer aan het vierde tijdvak, veranderde herkansingregels en gemakkelijk registreren voor vakken per tijdvak. Hier staan alle examineringswijzigingen op een rij.
 • Schrijf uw leerlingen efficiënter in en bespaar daarmee tijd via de vernieuwde import van leerlinggegevens.
 • Administratieve tijdsbesparing door aanpassing in het digitale in- en uitschrijfbewijs via BRON (DUO).
 • Up-to-date met de laatste wetswijzigingen via de jaarlijkse aanpassingen ten behoeve van Vroegtijdige schoolverlaters (VSV) en ontwikkelingen aan de Voorziening vervroegd aanmelden (VVA).

 

Ontwikkelingen ter ondersteuning van de COVID-19 maatregelen

 • Diverse verbeteringen om u maximaal te ondersteunen in uw online onderwijs
 • Samen met OCW en VO-raad is een zelf-/sneltest-module vormgegeven. Deze module kan worden ingezet om toestemming te geven voor afname van een covid-19 zelftest, om te zien wie er zelftesten afnemen en wat de uitkomst hiervan is.
 • Uitbreiding van het afwezigheidsoverzicht ter ondersteuning van covid-19 maatregelen.

 

 

Stabiliteit en veiligheid als gevolg van verdergaande digitalisering

 • Stabiliteit, continuïteit en veiligheid hebben de voortdurende aandacht van Magister. Opnieuw is er extra aandacht gegeven aan het nog beter beschermen van Magister tegen verstoring door zware en complexe DDoS-aanvallen.
 • Het blijvend online lesgeven heeft geleid tot extra dataopslag. Magister blijft continu investeren om de stabiliteit voor uw werkproces te waarborgen en de toename in data en verkeer te verwerken (met meer dan 90% toename).
 • Een veilige toegang is essentieel, zeker bij het werken op afstand. Daarom is er geïnvesteerd in de toegang tot Magister en is o.a. de nieuwe Magister webauthenticatie beschikbaar gekomen. Hiermee hebben medewerkers met een dubbele functierol via één standaard loginmethode toegang tot Magister. 

 

Makkelijk koppelen met Magister Partner Programma

Om uw onderwijsvisie te kunnen vormgeven is het belangrijk dat u zelf uw educatieve partners kunt kiezen. Met het Magister Partner Programma zorgen wij dat uw toekomstige partners eenvoudig via standaard koppelvlakken kunnen aansluiten op een veilige manier. Zo is afgelopen jaar bijvoorbeeld het toetsplatform Woots aangesloten, maar ook ELO leveranciers zoals Cloudwise en Kunskapsskolan.

Privacy is en blijft cruciaal in uw en onze bedrijfsvoering. Met de nieuwe Privacy manager, binnen Magister Web, is de uitwisseling van data met partners beter te beheersen.

 

 

Cloud-agenda in Basispakket beschikbaar

De ervaring leert dat leerlingen regelmatig hun Magister account delen met vrienden, bijvoorbeeld om toegang tot elkaars agenda te krijgen. Omdat dit niet altijd geheel veilig gebeurt, is vanaf aankomend schooljaar de integratie met Cloud-agenda beschikbaar, waarmee de leerling veilig zijn agenda kan delen. Omdat veiligheid bij ons voorop staat, is deze functionaliteit standaard opgenomen in het Basispakket. Wel blijven wij een beroep doen op u om de gebruikers bewust te blijven maken van het feit dat Magister privacygevoelige informatie bevat, waar secuur mee omgegaan moet worden. In het volgende/ aankomende e-magazine ‘Start schooljaar’ geeft Magister uitgebreide tips voor leerlingen én docenten.

 

Samen ontwikkelen: 18 wensen gerealiseerd

Uw stem is én blijft voor ons belangrijk. Met het in dit schooljaar geïntroduceerde wensenproces geven scholen zelf aan wat zij belangrijk vinden als het gaat om nieuw te ontwikkelen functionaliteiten binnen Magister. Alle scholen hebben de mogelijkheid gekregen te stemmen op wensen op het gebied van leerlingbegeleiding en persoonlijk en dynamisch roosteren. Na analyse heeft Magister in totaal 18 meest gewenste verbeteringen in ontwikkeling genomen. We waarderen de grote betrokkenheid van de vele gebruikers die actief hun suggesties indienen om zo samen Magister elke dag een stapje beter te maken. Ook in de toekomst kan uw school op deze wijze betrokken zijn bij het continu verbeteren van Magister. Het komende thema dit schooljaar is leerlingadministratie. Per half mei kunnen gebruikers van Magister Service, de online serviceomgeving, daar weer stemmen op diverse wensen. Lees hieronder meer over de gehonoreerde wensen van Leerlingbegeleiding en Persoonlijk Dynamisch Roosteren.

Dialoog met Magister experts

Ook de stem van bijvoorbeeld de VO Expertgroep heeft recent rechtstreekse invloed gehad. Voor een soepel verloop van de examenperiode is Magister onmisbaar. Om te zorgen dat dit ook tijdens de examens van 2021 zo zou blijven, zocht Magister de dialoog met Magister experts van uiteenlopende scholen. Tijdens twee digitale sessies spraken deze experts met vertegenwoordigers van Magister over de inhoud, mogelijkheden en knelpunten van de eindexamenfunctionaliteit in Magister. Lees hier hoe de expertleden samen aan oplossingen hebben gewerkt.


 

Verder groeien met Magister

De Magister Suite bestaat uit een Basispakket wat uitgebreid kan worden met een Innovatiepakket en/of Magister.me functionaliteiten.

Het Basispakket

De standaard licentie met alles wat u nodig heeft om uw schoolprocessen soepel te laten verlopen: van bekostiging tot en met examinering. Gebaseerd op zekerheid én innovatieve ontwikkelingen, zoals hierboven toegelicht. 
Met het Basispakket bent u verzekerd van een efficiënt en effectief schoolmanagement informatiesysteem en stroomlijnt u uw volledige onderwijsproces.

Het Innovatiepakket

Met het Innovatiepakket heeft u een aantal additionele oplossingen waarmee u leerlingbegeleiding en gepersonaliseerd onderwijs in uitgebreidere vorm kunt inrichten. Hiermee krijgt uw school een aantal mogelijke handvatten voor interventies waarmee u invulling kunt geven aan uw schoolplan voor korte termijn en voor duurzamere verbetering, als ook aan het Nationaal Programma Onderwijs, zoals:

1. Inrichten van het Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) om benodigde ondersteuning en begeleiding vast te leggen

Het OPP is een belangrijk instrument om leerlingen te begeleiden. In nauwe samenwerking met scholen en samenwerkingsverbanden heeft Magister  één oplossing ontwikkeld; een nieuwe OPP-module in Magister. Het doel is om u  te ondersteunen in het eenvoudig, efficiënt en veilig opstellen van OPP’s, deze te beheren en te kunnen delen met afgekaderde rechten. Lees meer >

2. Persoonlijke leerlijnen vormgeven om uw leerlingen te helpen

Met het Magister Suite Innovatiepakket kunt u gebruik maken van een deel van de functionaliteit uit Magister.me. Zo kunt u direct profiteren van de innovatieve en rijke ondersteuning binnen bekende ELO-functies zoals studiewijzers, bronnen en opdrachten en de integraties met Microsoft en Google.

Zeker wanneer uw school gebruik maakt van Google en extra ondersteuning zoekt, en/of Magister ELO gebruikt, is dit een goede gelegenheid om kennis te maken met een leeromgeving die docenten echt ontzorgt bij het bieden van meer maatwerk.

Een aantal mogelijkheden van deze geavanceerde ELO op een rij:

 • Direct aan de slag met leerlijnen op basis van alle lesmethodes van Noordhoff, ThiemeMeulenhoff, Malmberg en ook een aantal gespecialiseerde uitgevers. Of leerlijnen klaarzetten volgens uw eigen ontwerp. 
 • Leerlijnen kunnen eenvoudig geactualiseerd en gepersonaliseerd worden met behulp van gemetadateerd lesmateriaal van uzelf, collega’s én uitgevers.
 • Werk eenvoudig online door integraties met Microsoft én Google.
 • Verhoog het leerrendement door leerlingen persoonlijk én efficiënt online feedback te geven op hun werk.
 • Met de zekerheid van een ruime dataopslagcapaciteit van 250 GB kan de docent zonder zorgen allerlei materiaal toevoegen aan de online lessen en studiewijzers.

En mogelijk wilt u op termijn bijvoorbeeld ook gebruik maken van de vakoverstijgende monitoringdashboards in Magister.me? Deze dashboards bieden concrete handvatten om leerlingen te volgen en te coachen op leerhouding en -gedrag. Op het moment dat uw school daaraan toe is, kunt u dit eenvoudig toevoegen aan uw licentie.

Webinar

Meer weten over hoe de mogelijkheden uit het Innovatiepakket uw school kunnen versterken? Meld u alvast aan voor het webinar in de laatste week van mei over de mogelijkheden van het Innovatiepakket. De exacte datum volgt. 
 

 

Magister.me

Met Magister.me heeft u alle digitale mogelijkheden in handen om het leren en lesgeven te organiseren en meer gepersonaliseerd leren vorm te geven. Of uw focus nu ligt bij maatwerk, leerdoelen stellen, coachen of leerachterstanden wegwerken eerlijnen met competentiegerichte opdrachten: met Magister .me geven we samen richting aan de ontwikkeling van uw route voor uw onderwijs, wat uw startpunt ook is.  
U kiest het tempo dat bij uw school past en u heeft altijd zicht op de volgende stap.  

Geef net als 120 andere scholen uw onderwijsvisie concreet vorm met Magister.me. Lees meer >

 


 

Onze tarieven

De standaardprijs voor het Magister Suite Basispakket is € 19,55 per leerling in de staffel, excl. btw. De mogelijkheden van het Innovatiepakket kan uw school inzetten voor € 2,50 per leerling per jaar in de staffel exclusief btw, aanvullend op het Basispakket.
De uitbreiding van Magister.me is € 0,99 per leerling per maand. Scholen die gebruik maken van Magister.me betalen voor het Innovatiepakket geen € 2,50 extra voor de Magister.me leerlingen.

Uw pakketkeuze aanpassen voor schooljaar 2021-2022

Wilt u ook gebruik maken van de mogelijkheden binnen het Innovatiepakket of starten met Magister.me? U hoeft dan alleen hier een wijziging in uw pakketkeuze aan ons door te geven. Heeft u vragen over uw pakketkeuze of wilt u graag van gedachten wisselen welke mogelijkheden het beste bij uw school passen? Neem dan contact op via relatiebeheer@magister.nl of met uw accountmanager.