Nieuwsbrief maart 2021

Ontwikkelingsperspectiefplan sneak preview

Het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) is een belangrijk instrument om leerlingen te begeleiden. De Wet passend onderwijs schrijft het zelfs voor bij iedere leerling die extra ondersteuning nodig heeft. Voor het opstellen van een OPP zijn er echter weinig richtlijnen. Scholen gebruiken allerlei verschillende formats en sjablonen, terwijl samenwerkingsverbanden deze allemaal één voor één moeten verwerken. Tegelijkertijd bevat het OPP gevoelige persoonlijke gegevens waar we allemaal zorgvuldig om mee moeten gaan.

In nauwe samenwerking met scholen en samenwerkingsverbanden zijn we aan de slag gegaan met een oplossing; een OPP-module in Magister. Het doel is om hen te ondersteunen in het eenvoudig, efficiënt en veilig opstellen van OPP’s, deze te beheren en te kunnen delen met afgekaderde rechten.

 

Drie stappen proces

Samen met gebruikers van OPP’s is het proces en de belangrijkste elementen geanalyseerd en vertaald in een ontwerp met een 3 stappen proces.

In de eerste stap worden automatisch gegevens opgehaald en kunnen deze aangevuld worden.

In stap twee vindt de analyse van de ondersteuningsbehoefte plaats en in stap drie kunnen de doelstellingen voor de leerling geformuleerd worden.

Ook in de OPP-module van Magister staat veiligheid voorop. In de module worden de rechten voor bewerken (mentor, zorgcoördinator) en lezen (leerling, ouder(s)/verzorger(s)) expliciet geregeld.

Een voorlopige schermopbouw en -weergave, deze kan o.b.v. testen en feedback nog wijzigen.

 

Start schooljaar beschikbaar

De OPP-module wordt op dit moment verder ontwikkeld, getest met gebruikers en aangescherpt op basis van de gebruikerstesten, zodat u het optimaal kunt inzetten. In Q2 komt een OPP invulinstructie, zodat u al uw OPP goed kunt voorbereiden en eenvoudig kan invoeren in Magister zodra het OPP beschikbaar komt.

Deze OPP-module is onderdeel van het Magister Suite Innovatiepakket. Binnenkort geven we u via de Magister nieuwsbrief en Magister Magazine een digitale tour door de OPP-module. Op 12 mei organiseren wij een webinar om u mee te nemen in de mogelijkheden.

Wilt u meer weten hoe u het OPP kunt inzetten op uw school en de mogelijkheden van het Magister Innovatiepakket? Neem dan contact op met uw accountmanager.