Examennieuws in Magister '21-'22

Wijzigingen examens 2021-2022 in Magister

Dit is de verzamelinformatiepagina over de examens VO/VAVO 2021-2022. Hier vindt u een overzicht van de wijzigingen in Magister m.b.t. de komende VO/VAVO examens 2021-2022. De meest recente wijziging(en) vindt u steeds bovenaan.

De link van deze pagina over de wijzigingen in Magister m.b.t. de examens VO/VAVO 2021-2022 kunt u eventueel doorsturen aan alle betrokkenen bij de coördinatie en uitvoering van de examens op uw school.

Een aangepast document plaatsen we op deze pagina achter een opvallende button met de specifieke naam van dat document. Het aangepaste document wordt óók geplaatst in de examenassistent als pdf én natuurlijk op Magister Service > Bibliotheek. 

 


 

Wijziging 23 mei - Aangepaste handleiding Facet M2M uitwisselen en FAQ

Onderstaand vindt u de aangpaste instructie voor de pilot Facet examengegevens M2M uitwisselen. De FAQ en nieuwe bevindingen en antwoorden zijn in een apart document opgenomen.

 

 


 

Wijziging 20 april - Aangepaste Profielwerkstuk en combinatiecijfer

Hier kunt u de aangepaste handleiding 'Profielwerkstuk en combinatiecijfer' vinden.

 


 

Wijziging 19 april - Herinnering schrijfrecht uitzetten voor opgeven tijdvak door leerlingen

Tot uiterlijk 22 april mag de leerling opgeven in welk tijdvak hij/zij het eerste examen wil afleggen. Bron: Servicedocument 2021-2022, publicatie 16-02-2022.

Het advies is om na 22 april het schrijfrecht bij de leerling aan te passen naar leesrecht.

Doe dit in Magister Desktop via Beheer > Autorisatie > Magister Web, kies voor de rol 'Leerling' en zet het vinkje uit bij het onderdeel 'Tijdvakkeuze'.


 

Wijziging 15 april - FAQ Examens 2022 versie 2.0 

 

De FAQ Examens 2022 zijn geactualiseerd. Zodra er nieuwe zaken bijkomen, worden wijzigingen geel gearceerd en herplaatst op deze pagina. Zo weet u zeker dat vanuit welke FAQ button u ook download, u altijd de meest actuele versie te pakken heeft.

 

Wijziging 24 maart - Presentatiesheets en link webinar Examinering 2022 

 

In het webinar van afgelopen 15 en 22 maart nemen de trainers u mee in de laatste stand van zaken en wat er nog op de planning staat voor dit examenjaar. Waar moet u als school dit jaar op letten bij de examenverwerking in Magister? U kunt het webinar nu terugkijken, samen met de presentatiesheets.

 

 


 

Wijziging 11 maart - FAQ Examens 2022 

 

De eerste actuele FAQ Examens 2022 is verschenen. Zodra er nieuwe zaken bijkomen worden wijzigingen geel gearceerd en herplaatst op deze pagina. Zo weet u zeker dat vanuit welke FAQ button u ook download, u altijd de meest actuele versie te pakken heeft.

 


 

Wijziging 9 maart - Handleiding Facet examengegevens M2M uitwisselen

Onderstaand vindt u de uitgewerkte instructie voor de pilot Facet examengegevens M2M uitwisselen. U leest de voorwaarden en aandachtspunten waar u in de pilotfase rekening mee moet houden en natuurlijk de stappen die u neemt, van Mandatering t/m Scores ontvangen.

 


 

Wijziging 8 maart - Update Handleiding Examens plannen in Magister

De handleiding is bijgewerkt. Dit zijn de wijzigingen:

  • Toegevoegd 5.1. Sinds release 6.3.15 (7 maart ’22) kan bij de administratieve indeling ingesteld worden of digitale examens online of offline afgenomen worden.
  • Toegevoegd FAQ 6 t/m 9.

Zodra de uitwisseling van de digitale examens technisch mogelijk is, zal deze handleiding aangevuld worden. 

Let op !: De aanpassingen in het examenrooster gelden voor alle examens, ook voor scholen die niet meedoen met de pilot met Facet. De uitwisseling met CSV-bestanden is ook nog steeds mogelijk. 

 

 


 

 

Wijziging 22 februari - Webinar Examens VO

Waar moet u als school op letten bij de examenverwerking dit jaar? Zo zijn er door de overheid ook dit jaar enkele coronamaatregelen getroffen voor de Centrale Examens. Tijdens het webinar leggen u uit welke maatregelen dat zijn en hoe de verwerking daarvan in Magister verloopt. Ook is dit schooljaar een pilot gestart voor de nieuwe Facet-koppeling. Er zijn al enkele wijzigingen daarvoor aangebracht in Magister, zoals een nieuw Examenrooster, uitwisselen van afnameleiders en een nieuw overzicht voor hulpmiddelen toekennen aan leerlingen.

In dit webinar nemen de trainers u mee in de laatste stand van zaken en wat er nog op de planning staat voor dit examenjaar. Uiteraard kunt u al uw vragen tijdens het webinar stellen aan onze moderators.
 

 

 

 

Wees er optijd bij, er kunnen maximaal 500 personen deelnemen aan het webinar. Ook plaatsen we de inschrijvingslink op onze speciale examenpagina. Iedereen die zich heeft ingeschreven krijgt de opname, de presentatiesheets en een eventuele FAQ toegezonden. Om zelf vragen te kunnen stellen moet u wel deelnemen aan het webinar.

 


 

Wijziging 16 februari - Vernieuwd vakkenpakketschema '21-'22

 


 

Wijziging 9 februari - Handleiding Examens plannen in Magister

Dit jaar is het mogelijk om de digitale examens in Magister in te plannen. Hiervoor is een pilot geïnitieerd. In de pilot worden met een Machine-to-Machine-koppeling (M2M) deze gegevens automatisch uitgewisseld met Facet. 

De planning van deze digitale examens gebeurt in Magister. Om dit mogelijk te maken is het examenrooster in Magister vernieuwd voor zowel de digitale examens als de papieren examens. Na het toekennen van leerlingen aan examens, wordt het examen individueel opgeslagen bij de leerlingen, dus niet meer per studie, klas of groep. Hierdoor kan het inplannen en wijzigen veel beter georganiseerd worden. 

Zodra de uitwisseling van de digitale examens technisch mogelijk is, zal deze handleiding aangevuld worden. 

Let op !: De aanpassingen in het examenrooster gelden voor alle examens, ook voor scholen die niet meedoen met de pilot met Facet. De uitwisseling met CSV-bestanden is ook nog steeds mogelijk. 

 

 Wijziging 20 januari - Informatie M2M-koppeling uitwisseling examengegevens

Dit jaar is het mogelijk om de digitale examens in Magister in te plannen. Hiervoor is een pilot geïnitieerd. In de pilot worden met een Machine-to-Machine-koppeling (M2M) deze gegevens automatisch uitgewisseld met Facet. In de Examennieuwsbrief leest u alle informatie over de pilot.

Let op !: Om gebruik te maken van deze Machine-to-Machine-koppeling moet in het Onderwijs serviceregister (OSR) een mandaat verleend worden voor "EINDEXAMEN-Centraal eindexamen VO".Doe dit vóór 1 februari a.s.!

 

 Wijziging 10 december'21 - Nieuw Vakkenpakketschema '21 - '22, incl. pilot GL/TL

 

 


Wijziging 2 december'21 - Vooraankondiging pilot examengegevens uitwisselen met een machine-machine-koppeling

Met een aantal ketenpartners is er de afgelopen jaren gewerkt aan een nieuwe standaard om examengegevens uit te wisselen. Vanuit DUO/Facet kunt u op korte termijn hier informatie over verwachten, of heeft u deze kortgeleden al ontvangen.

We willen graag delen wat deze nieuwe manier van uitwisselen gaat betekenen. Het uitwisselen van kandidaatgegevens naar Facet en het ontvangen van scores vanuit Facet gebeurt tot nu toe met zogeheten csv bestanden. Dit jaar start een pilot voor alle scholen die hier aan mee willen doen om deze uitwisseling via een Machine-machine koppeling plaats te laten vinden.

Op dit moment zijn we in een vergevorderd stadium in de technische realisatie van de koppelingen. De belangrijkste verandering voor de scholen is dat de planning niet meer in Facet maar in Magister gaat plaatsvinden.Hiervoor zijn we in de examenassistent het onderdeel Rooster aan het verrijken.

Het is goed om te weten dat scholen die meedoen aan deze pilot, altijd kunnen terugvallen op de oude manier om de scores via csv bestanden te importeren.

In het Magister Live webinar “Wet en regelgeving, nooit een saai moment” kunt u uitgebreid op de hoogte komen van deze pilot. Kijkt u hier het webinar van 30 november 2021 terug.   De presentatiesheets vindt u onderstaand.