Nieuwsbrief Magister Live

Magister Live terug van weggeweest: met fysiek publiek én een ‘Steve Jobs-momentje’

 

Twee inspirerende dagen gevuld met de allernieuwste Magister-ontwikkelingen zitten er weer op. Ons evenement Magister Live op 5 en 7 april 2022 was er eentje voor in de boeken. Enerzijds omdat iedereen elkaar weer fysiek kon ontmoeten, anderzijds omdat er grootse veranderingen werden aangekondigd. We laten de belangrijkste hoogtepunten de revue passeren.

Enthousiaste gezichten, veel bijkletsen en volop interesse in de nieuwste ontwikkelingen. Het was goed te merken dat deze editie van Magister Live voor veel aanwezigen het eerste fysieke evenement was sinds de coronaperiode. Zowel tijdens de eerste dag op de High Tech Campus in Eindhoven als op de tweede bij InnStyle in Maarssen hadden de aanwezigen er overduidelijk zin in.

Verschillende verwachtingen in een wordcloud

De verwachtingen van de aanwezigen liepen uiteen. Van netwerken en informatie krijgen over partnerkoppelingen tot kennis opdoen. Zo bleek uit de door bezoekers samengestelde wordcloud die verscheen op het grote scherm tijdens de start van de plenaire sessie. Daghost Annemarie Brüning gaf mensen in de zaal de kans om hun input toe te lichten. “Ik ben benieuwd naar de roadmap, naar de nieuwe ontwikkelingen binnen Magister – vooral op het gebied van roosteren”, vertelde een aanwezige in Eindhoven.

Digitalisering, meer maatwerk en complexiteit

Dat er genoeg ontwikkelingen zijn, bleek uit het verhaal van Rob Veneboer, Managing Director Benelux van Sanoma Learning. Hij schetste de actuele trends in het onderwijs. “Het onderwijs digitaliseert nog sneller sinds corona. Veel scholen worstelen nog hoe ze daar het best mee om kunnen gaan. Zo vallen bijvoorbeeld verschillen tussen leerlingen meer op. Sommige leerlingen gaan makkelijk mee in digitaal werken, anderen helemaal niet. Dat voedt de behoefte aan onderwijs op maat. Iets wat naadloos aansluit bij de visie van Sanoma om kinderen in hun kracht te zetten en docenten daarbij maximaal te ondersteunen. Tot slot merken we dat onderwijs alsmaar complexer wordt. Ik raak soms buiten adem van hoe snel de ontwikkelingen elkaar opvolgen: tekort aan docenten, superhoge werkdruk in de hele organisatie en regionale krimp in leerlingenaantallen. Dat vraagt om meer zelfregie van scholen om de complexe onderdelen af te kunnen stemmen met de visie en de juiste ondersteuning daarbij in te zetten.”

Vier speerpunten van Magister

Magister wil al die ontwikkelingen binnen het onderwijs optimaal ondersteunen. Daarom lichtte Rob vier concrete speerpunten toe. “We gaan nog meer openheid creëren, zodat er meer samenwerking en integratie mogelijk wordt met educatieve producten en diensten”, stelde hij. “Magister wordt flexibeler en gebruiksvriendelijker doordat we het onderwijsresultaat centraal gaan stellen in plaats van de administratieve handeling. Ook stimuleren we zelfregie bij scholen: de school kiest zelf een LAS, ELO, leermiddelen en apps, wij bieden standaardkoppelingen. Ons laatste speerpunt is dat we voor scholen de partner willen zijn die onderwijs begrijpt, ondersteunt en inzicht geeft. Daarbij laten we scholen zelf aan het stuur zitten. Geen grote softwareboer die simpelweg een licentie verkoopt, maar een partner die de dialoog met scholen aangaat om tot een steeds beter product te komen.”

 

Magister wordt modulair

Zowel in Eindhoven als in Maarssen gonsde de vraag al door het publiek: wat betekenen die speerpunten voor de software? Harald van Voorst, Product Group Manager Magister, beantwoordde die vraag met bijzonder nieuws. “Om alle trends in het onderwijs goed te ondersteunen, werken we aan een compleet nieuwe basis voor Magister”, vertelde hij. “Dat betekent dat Magister een modulaire opbouw krijgt. Daarbij zijn wij geïnspireerd door de vijf onderwijsprocessen van Stichting Kennisnet, namelijk Onderwijsvoorbereiding, Onderwijsuitvoering, Onderwijsevaluatie, Leerlingbegeleiding en Zorg. Met de modulaire opbouw die hierop is gebaseerd, kunnen scholen zelf hun eigen ‘Mijn Magister’ samenstellen op basis van de onderwijsbehoeften. En ‘Mijn Magister’ kan dan voor uw school de Magister LAS met Plusmodules uit alle onderwijsprocessen zijn, of juist de Magister LAS met sec Plusmodules uit ‘Zorg’ en ‘Leerlingbegeleiding’, en alles er tussenin. En we willen met de modulaire opbouw sneller kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Daarom heeft iedere Plusmodule een eigen team binnen onze organisatie,”

 

Afscheid van Magister Desktop

Maar daar bleef het niet bij. “Ik voel een Steve Jobs-momentje aankomen”, waarschuwde host Annemarie het publiek al. “Het grootste nieuws is dat we gestart zijn met de afscheidstournee van Magister Desktop”, vertelde Harald. “We gaan over naar Web OOP, één omgeving en interface voor docenten en onderwijsondersteunend personeel. Volledig responsive, zodat je er overal en op ieder device mee kunt werken. En zo veilig mogelijk dankzij een verplichte tweefactorauthenticatie. “Het onderwijs is ontzettend in beweging, maar Magister beweegt mee”, verzekerde Harald het publiek tot slot. “Zo gaan we samen een mooie toekomst tegemoet."
 

Maak gebruik van Web OOP en de nieuwe roosterkoppelingbeheerscherm

Wit u binnenkort ook gebruik maken van Web OOP? Dat kan door een e-mail te sturen aan feedback.weboop@magister.nl. De eerste fase van de pilot is al met een dertigtal scholen gestart. Aanmelding zorgt ervoor dat u in het volgende traject van de pilot betrokken kunt worden. U ontvangt dan instructies via e-mail. 

Lees hier meer over Web OOP en download een overzicht van de functionaliteit van Web OOP.

Maakt u al gebruik van de dynamische roosterkoppeling in Magister? Dan kunt u al kennismaken met de nieuwe beheer interface! Deze is momenteel live met het roosterkoppelingbeheerscherm. En het mooie hierin is: u kunt het beheer nu ook doen via uw mobiel! Gebruik maken van het nieuwe roosterkoppelingbeheerscherm kan zonder u apart aan te melden.Hier vindt u de informatie om direct van start te gaan.

 

Meer weten over de mogelijkheden van 'Mijn Magister'?

Snel meer weten welke Plusmodules bij uw school passen? Neemt u contact op met uw accountmanager.

 

Magister vernieuwt

Magister vernieuwt. En dat doen we graag samen met u, want uw feedback is onmisbaar voor ons. Wilt u deelnemen aan het gebruikerspanel en als eerste de nieuwste features kunnen testen? Scant u dan de QR-code. Door op de afbeelding te klikken opent een nieuw tabblad met een groter beeld dat makkelijk te scannen is.