Nieuwsbrief december 2020

Deze gebruikers-wensen ‘Persoonlijk en dynamisch roosteren’ worden opgenomen op de Magister roadmap

Uitslag stemronde

 

In de stemronde van het wensenproces van Magister (eerste kwartaal '21) is gestemd op wensen in de categorie 'Persoonlijk en dynamisch roosteren'. Magister Service-gebruikers hebben hiermee meegedacht wat voor hen het belangrijkste is om te verbeteren of vernieuwen in Magister in dit ontwikkelthema.

Over de top 5 wensen zijn VO, VAVO en MBO-gebruikers eensgezind. Het team Productmanagement van Magister heeft binnen deze top voorkeurswensen nadrukkelijk naar de wensen met een hoge score én de benodigde inspanning gekeken. 

Deze functionaliteiten worden ontwikkeld

Binnen het thema ‘Persoonlijk en dynamisch roosteren’ worden de volgende functionaliteiten ontwikkeld, die u op de roadmap maart 2021 kunt terugvinden onder:

Dynamisch roosteren:
  • Beschikbaarheid versnellen van afspraakelementen in de koppeling
  • Persoonlijke afspraak leerling beter herkenbaar
  • Roosterkoppeling logging/foutoverzicht
  • Statusscherm dynamische koppeling
  • Zelf herstelactie voor koppeling kunnen starten
  • Zelf koppeling kunnen pauzeren
Leerlingadministratie:
  • Dialoog bij ziekmelding op de hele dag verduidelijken
  • Legenda van het aanwezigheidoverzicht o.b.v. agenda uitbreiden
  • Tonen 'dagverdeling-afspraken per docent' uitbreiden
  • Zoeken 'ouders' aan 'toevoegen-plusknop'
De scope van elke functionaliteit staat beschreven op de Magister roadmap maart 2021. Vanaf de roadmap houden we u, zoals gebruikelijk maandelijks, op de hoogte van de status. We willen iedereen nog eens bedanken voor de ingestuurde suggesties en het stemmen op de wensen.

 

Route van uw input in de verbetering van Magister

In onderstaande infographic kunt u zien hoe uw feedback, ideeën en suggesties kunnen resulteren in het ontwikkelen van nieuwe functionaliteit. Op welke punten een ingebrachte suggestie wordt beoordeeld voordat het een wens wordt, hebben wij nog eens weergegeven. U kunt gedurende het hele jaar suggesties insturen via Magister Service. Elke suggestie ter verbetering van Magister is voor ons waardevol. Daarom beoordelen wij deze nauwkeurig. Suggesties die na deze beoordeling passen bij onder meer onze visie, technologische mogelijkheden, mogelijkheden voor ontwikkelingsinspanning en wet- en regelgeving, brengen we onder in een ‘wens’. Per kwartaal bepalen wij een ontwikkelthema. De wensen in dat thema worden ingebracht in een stemronde. Wensen die niet op de roadmap zijn gestemd, worden door Productmanagement met regelmaat ingebracht in gebruikersoverleggen.

 

Volgende stemronde in mei ‘21

De eerstvolgende stemronde is in mei met het ontwikkelthema ‘Leerlingadministratie’. Over de start van de stemronde ontvangt u via Magister Service tijdig informatie. Wij hopen weer op veel animo! Heeft u vragen over het wensenproces, dan verwijzen we u graag naar de ‘Veelgestelde vragen Magister wensenproces’ of ‘Toelichting wensenproces’ op Magister Service > Bibliotheek > Roadmap.

Route van uw input