Nieuwsbrief december 2020

Deze gebruikers-wensen ‘Leerlingbegeleiding’ worden opgenomen op de Magister roadmap

Uitslag eerste stemronde

 

In de eerste stemronde van het nieuwe wensenproces van Magister is gestemd op wensen in de categorie Leerlingbegeleiding. Magister Service-gebruikers hebben hiermee meegedacht wat voor hen het belangrijkste is om te verbeteren of vernieuwen in Magister in dit ontwikkelthema. Er zijn meer dan 3.000 stemmen uitgebracht. Over de top 10 wensen zijn VO, VAVO en MBO-gebruikers eensgezind. Op basis van deze uitslag willen wij zoveel mogelijk gebruikers blij maken. Het team Productmanagement van Magister heeft binnen deze top 10 dus nadrukkelijk naar de wensen met een hoge score én de benodigde inspanning gekeken. We hebben daarmee 8 van de top 10 kunnen honoreren binnen de ontwikkelcapaciteit die hiervoor beschikbaar is.

Deze functionaliteiten worden ontwikkeld

Binnen het thema ‘Leerlingbegeleiding’ worden de volgende functionaliteiten ontwikkeld:

  • Inzage in alle zieke leerlingen binnen een school.
  • Notificatie in de App Magister (leerling/Ouders) wanneer een bericht wordt ontvangen.
  • Toevoegen veld ‘Woonsituatie’ aan het tabblad ‘telefoon’ onder ‘Aanwezigheid leerling’.
  • ‘Boeken vergeten’ aanpassen in ‘Materiaal vergeten’.
  • Kenmerken en documenten apart autoriseren.
  • Inzage in dat een leerling van 18+ heeft aangegeven dat zijn ouders géén inzage mogen hebben in Magister.
  • Mentor gegevens toevoegen in de App Magister Docenten.
  • De mogelijkheid om 2 persoonlijke mentoren te kunnen koppelen.
De scope van elke functionaliteit staat beschreven op de Magister roadmap januari, die in de week van 11 januari 2021 verschijnt. Vanaf de roadmap houden we u, zoals gebruikelijk maandelijks, op de hoogte van de status. Nog eens dank aan iedereen die suggesties heeft ingezonden en heeft gestemd op de wensen.

 

Route van uw input in de verbetering van Magister

Onderstaande infographic geeft schematisch weer hoe uw feedback, ideeën en suggesties kunnen resulteren in het ontwikkelen van nieuwe functionaliteit. Op welke punten een ingebrachte suggestie wordt beoordeeld voordat het een wens wordt, hebben wij nog eens weergegeven. U kunt gedurende het hele jaar suggesties blijven geven via Magister Service. Elke suggestie ter verbetering van Magister is voor ons waardevol. Daarom beoordelen wij deze nauwkeurig. Suggesties die na deze beoordeling passen bij onder meer onze visie, technologische mogelijkheden, mogelijkheden voor ontwikkelingsinspanning en wet- en regelgeving, brengen we onder in een ‘wens’. Per kwartaal bepalen wij een ontwikkelthema. De wensen in dat thema worden ingebracht in een stemronde.

 

Volgende stemronde in februari ‘21

De eerstvolgende stemronde is in februari, met het ontwikkelthema ‘Dynamisch roosteren’. We hebben dit ontwikkelthema gekozen omdat flexibel roosteren in tijden van hybride onderwijs extra belangrijk is. Ook zijn veel scholen actief met gepersonaliseerd leren. Over de start van de stemronde ontvangt u via Magister Service tijdig informatie. Natuurlijk hopen wij dan op zeker zoveel animo! Heeft u vragen over het wensenproces, dan verwijzen we u graag naar de ‘Veelgestelde vragen Magister wensenproces’ of ‘Toelichting wensenproces’ op Magister Service > Bibliotheek > Roadmap.

Route van uw input